خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล PTIT
XOPQBNMKK
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล PTIT พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 03:04 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล PTIT Scholar award ประจำปี 2554-2555 จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลที่มอบให้แก่อาจารย์หรือนักวิจัย

 ผู้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและโดดเด่นทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี พลังงาน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่และการนำไปประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม และได้เข้ารับรางวัลจากพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย...

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 03:07 น.