خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn
โครงการนวัตกรรม 6 โครงการ
XOPQBNMKK
โครงการนวัตกรรม 6 โครงการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 03:44 น.

โครงการนวัตกรรม

  1. โครงการการต่อยอดนวัตกรรมของโครงงานวิศวกรรมนิสิตชั้นปีที่ 4
  2. โครงงานวิศวกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 4
  3. โครงการจัดแสดงผลงาน/นิทรรศการ และทำฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะและทางอินเตอร์เน็ต
  4. โครงการส่งเสริมนิสิตในการเข้าร่วมทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนา
  5. โครงการการต่อยอดนวัตกรรมของผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
  6. โครงการที่ปรึกษาด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2012 เวลา 23:37 น.