งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายละเอียดผลงาน

ชื่อโครงการ โครงการที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประเภท งานที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ปวเรศ ชมเดช
วันที่เริ่มต้น 2012-11-01
วันที่สิ้นสุด 2013-10-31
เข้าชม 584 ครั้ง