งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การศึกษาออกแบบรายละเอียด จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างโรงซ่อมรถจักรแห่งใหม่ที่แก่งคอย

รายละเอียดผลงาน

ชื่อโครงการ การศึกษาออกแบบรายละเอียด จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างโรงซ่อมรถจักรแห่งใหม่ที่แก่งคอย
ประเภท งานที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ
วันที่เริ่มต้น 2012-10-01
วันที่สิ้นสุด 2013-09-30
เข้าชม 623 ครั้ง