งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การติดตั้งระบบ NGV / CNG

รายละเอียดผลงาน

ชื่อโครงการ การติดตั้งระบบ NGV / CNG
ประเภท งานที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พิพล บุญจันต๊ะ
วันที่เริ่มต้น 2014-01-01
วันที่สิ้นสุด 2014-10-07
เข้าชม 531 ครั้ง