งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

รายละเอียดผลงาน

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
ประเภท งานด้านวิจัย
หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ
วันที่เริ่มต้น 2012-09-07
วันที่สิ้นสุด 2013-10-07
เข้าชม 1039 ครั้ง