งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการจัดทำโปรแกรมการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง กรมทางหลวง

รายละเอียดผลงาน

ชื่อโครงการ โครงการจัดทำโปรแกรมการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและงานบำรุงทาง กรมทางหลวง
ประเภท งานด้านวิจัย
หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ
วันที่เริ่มต้น 2013-01-08
วันที่สิ้นสุด 2015-01-08
เข้าชม 1106 ครั้ง