งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการพิจารณาความเหมาะสมระบบการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดผลงาน

ชื่อโครงการ โครงการพิจารณาความเหมาะสมระบบการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
ประเภท งานด้านวิจัย
หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ
วันที่เริ่มต้น 2012-02-01
วันที่สิ้นสุด 2013-04-30
เข้าชม 1000 ครั้ง