งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน

รายละเอียดผลงาน

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่ประตูระบายน้ำและอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน
ประเภท งานด้านวิจัย
หัวหน้าโครงการ รศ.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี
วันที่เริ่มต้น 2010-12-15
วันที่สิ้นสุด 2013-01-31
เข้าชม 1002 ครั้ง