งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ปรึกษาโครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน

รายละเอียดผลงาน

ชื่อโครงการ ที่ปรึกษาโครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน
ประเภท งานที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ
วันที่เริ่มต้น 2013-03-01
วันที่สิ้นสุด 2013-03-01
เข้าชม 737 ครั้ง