งานบริการวิชาการแก่สังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการติดตั้งระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

รายละเอียดผลงาน

ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
ประเภท งานที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ รศ.รอพิพัฒน์ สอนวงษ์
วันที่เริ่มต้น 2005-02-28
วันที่สิ้นสุด 2010-01-31
เข้าชม 527 ครั้ง